Chuyển mục đích sử dụng đất sau khi thuê

Ngày hỏi:20/04/2015

Công ty tôi đã được UBND tỉnh cho thuê đất nông nghiệp theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Nay công ty tôi xin chuyển mục đích một phần diện tích (7 ha) từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Vậy luật sư cho hỏi công ty có phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất không hay chỉ đóng tiền thuê đất hàng năm cho số diện tích đất này ( Công ty đã được UBND tỉnh có công văn cho phép chuyển mục đích) sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính thì UBND tỉnh mới có quyết định chính thức.

  • Công ty bạn đang được nhà nước cho thuê đất nông nghgiệp và trả tiền thuê đất hàng năm nay muốn xin chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thì chắc chắn phải thực hiện nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất trừ trường hợp cấp có thẩm quyền có quyết định miễn giảm cho công ty bạn.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn