Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng chuồng trại

Ngày hỏi:07/11/2016

Tôi có 20 công đất, nay muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng chuồng trại (để chăn nuôi heo) không xử lý (xử phạt vi phạm hành chính) vì không được quy định trong Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Nay xử lý theo cơ chế nào, Nghị định nào? Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung này được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Cà Mau tư vấn như sau:

 • Về vấn đề chuyển mục đích sử dụng:

  Hiện nay chưa có các văn bản quy phạm pháp luật quy định trường hợp chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm.

  Theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định:

  Nhóm đất nông nghiệp gồm:

  - Đất sản xuất nông nghiệp:

  + Đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác…)

  + Đất trồng cây lâu năm

  - Đất lâm nghiệp (đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất)

  - Đất nuôi trồng thủy sản

  - Đất làm muối

  - Đất nông nghiệp khác: (Trong đó bao gồm có đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm)

  Pháp luật đất đai chỉ quy định:

  - Đối với trường hợp “Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp”. Trường hợp này thuộc trường hợp chuyển mục đích phải xin phép cơ quan nhà nước được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 57 của Luật Đất đai năm 2013. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ.

  - Đối với trường hợp“Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép”. Trường hợp này thuộc trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan nhà nước nhưng phải đăng ký biến động về đất đai được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 11 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Như vậy, Trường hợp ông (bà) chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm thuộc trường hợp trường hợp chuyển mục đích không phải xin phép cơ quan nhà nước nhưng phải đăng ký biến động về đất đai. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa qui định việc xử phạt vi phạm hành chính khi chuyển mục đích từ đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng chuồng trại (đất nông nghiệp khác).

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động “Chuyển đất trồng cây hàng năm sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép”. Do đó, trường hợp của ông (bà) được pháp luật cho phép nhưng phải lập thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị ông (bà) thực hiện đúng quy định.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn