Chuyển mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở thì diện tích đất ở

Ngày hỏi:07/11/2016

Nhà tôi hiện đang sử dụng 2 thửa đất ở (một thửa 200 m2 do nhận chuyển nhượng, một thửa 100 m2 do trúng đấu giá) và 300 m2 đất vườn, tôi xin hỏi khi tôi được phép chuyển mục đích sử dụng đất 100 m2 đất vườn sang đất ở thì diện tích đất chuyển mục đích này được xác định là trong hay ngoài hạn mức? Lò Văn Nhân (Sơn La)

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi tỉnh Sơn La tư vấn như sau:

 • Tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài Chính quy định:

  “3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất, nay được cấp đổi Giấy chứng nhận thì không được tính là một lần đã xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

  Ví dụ:

  Năm 2012, ông A được bố mẹ thừa kế cho một thửa đất 250 m2, đã được cấp Giấy chứng nhận và nộp đủ tiền sử dụng đất nên ông A chỉ làm thủ tục chuyển tên trên Giấy chứng nhận mà không phải nộp tiền sử dụng đất. Ngoài ra, ông A chưa được xác định diện tích đất trong hạn mức để tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất nào.

  Năm 2015, ông A làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với 200 m2 đất nông nghiệp, có nguồn gốc được Nhà nước giao đất năm 2004 theo quy định của pháp luật về đất đai sang đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì ông A được xác định diện tích đất trong hạn mức để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa đất trên”.

  Theo quy định nêu trên, khi được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 100 m2 đất vườn sang đất ở thì diện tích đất này được tính là diện tích đất trong hạn mức đối với thửa đất này.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn