Chuyển nhượng khối tài sản trên đất!

Ngày hỏi:17/07/2014

Công ty mình là công ty mẹ có hai công ty con là A và B. Bên mình đã giao khối tài sản cho bên B quản lý và kinh doanh. Hiên nay bên B đã ký hợp đồng chuyển giao khối tài sản đó cho bên A khai thác và quản lý. Mặt khác Công ty B đang làm thủ tục giải thể và số tiền mà bên A còn phải thanh toán cho B vẫn còn! Công ty mình đang muốn chuyển công nợ  mà bên A phải trả bên B nay chuyển về Công ty mình để quản lý!  Công ty mình đang định làm biên bản thỏa thuận 3 bên thông qua đối chiếu công nợ để chuyển toàn bộ số tiền mà bên Bên A phải trả bên B nay trả về công ty mình! Bên mình làm như vậy có được ko? vì mình biết Công ty B sắp có QĐ giải thể và nếu như vậy thì BB thỏa thuận sẽ hết hiệu lực. Còn nếu hai bên A và B thanh lý Hợp đồng rồi bên A ký lại bên mình thì có được không?

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Khi giải thể, Công ty B phải tất toán các giao dịch, hợp đồng, phương án thanh lý tài sản..., theo đó, nếu giữa Công ty B và Công ty A đang tồn tại một hợp đồng chưa thực hiện xong thì các bên có thể ký kết biên bản theo đó Công ty B chuyển giao quyền, nghĩa vụ hợp đồng này cho công ty thứ ba (công ty mẹ), nhưng việc chuyển giao này phải được các chủ sở hữu của Công ty B (là cổ đông đối với công ty cổ phần; là thành viên hoặc chủ sở hữu của công ty TNHH) của công ty B đồng ý.

    Nếu Công ty A và Công ty B đã ký biên bản thanh lý hợp đồng chấm dứt hiệu lực của hợp đồng thì không thể xác lập quyền và nghĩa vụ của một bên thứ ba tham gia vào hợp đồng đó.

    Bạn cần chú ý nội dung hợp đồng chuyển giao quyền quản lý và kinh doanh tài sản giữa công ty mẹ sang công ty B để xác định chủ thể quyền sở hữu tài sản sau khi hai bên ký hợp đồng này. Nếu theo hợp đồng mà không xác lập quyền sở hữu tài sản cho Công ty B thì trước khi giải thể, Công ty B phải tiến hành chuyển giao tài sản lại cho chủ sở hữu (là công ty mẹ) và có phương án giải quyết thỏa đáng với Công ty A (cũng là đơn vị liên quan đến việc khai thác và quản lý tài sản). Nếu hợp đồng này xác lập quyền sở hữu tài sản cho công ty B thì công ty B được quyền quyết định tài sản của chính mình khi giải thể theo quyết định của hội đồng giải thể


Nguồn:

Theo Dân Luật
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn