Chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh

Ngày hỏi:07/11/2016

Xin hỏi Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, nhưng khu vực thực hiện dự án có đất chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng (đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) thì phải xử lý như thế nào? Trường hợp đã nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất và đất đó đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở thì việc xác định nghĩa vụ tài chính của người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? tranva***tp@gmail.com

Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh được thực hiện theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai 2013, Điều 16 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. Đối với trường hợp đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như bạn nêu thì người sử dụng đất làm thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận và thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án theo quy định.

    Việc xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
  • đang phân tích....
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn