Chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp cần có điều kiện gì?

Ngày hỏi:09/05/2019

Tôi xin hỏi, cán bộ, công chức ở xã miền núi vừa trực tiếp sản xuất nông nghiệp vừa hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thì có thể nhận chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp với hạn mức nhất định để tăng gia sản xuất không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 179 Luật đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo đó hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có quyền:

   - Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

   Mặt khác căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 169 Luật đất đai 2013 quy định về nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

   - Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 191 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ;

   Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 174 và Điểm e Khoản 1 Điều 179 quy định về nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

   Trừ trường hợp quy định tại Điều 191 và bảo đảm điều kiện thực hiện quyền theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai.

   Như vậy, pháp luật về đất đai cho phép người sử dụng đất được thực hiện các quyền nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất nông nghiệp nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

   Trên đây là quan điểm của chúng tôi về nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chuyển nhượng đất nông nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT