Chuyển tên giấy chứng nhận sở hữu nhà

Quy định về chuyển tên giấy chứng nhận sở hữu nhà

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tư vấn như sau:

  • Thủ tục chuyển tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

   A. Trường hợp chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở giữa các hộ gia đình, cá nhân.

   a) Các bên chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở tới Phòng Công chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân quận, huyện để lập hợp đồng chuyển nhượng, văn bản khai nhận thừa kế hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở.

   b) Bên nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Nhà trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (trường hợp có giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân Thành phố cấp) hoặc tại Văn phòng Đăng ký đất và Nhà trực thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường và Nhà đất quận, huyện (trường hợp có giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp), gồm:

   - Đơn đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và sở hữu nhà ở;

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà;

   - Hợp đồng chuyển nhượng, văn bản khai nhận thừa kế hoặc hợp đồng tặng cho quyền sở hữu đất ở và sở hữu nhà ở được Phòng công chứng chứng Nhà nước hoặc Uỷ ban nhân dân quận, huyện lập và chứng thực. Trường hợp nhận chuyển nhượng hoặc thừa kế theo án thì phải có Bản án hoặc Quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật. Trường hợp nhận chuyển nhượng theo hợp đồng bán đấu giá bất động sản thì phải có Hợp đồng bán đấu giá bất động sản do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận;

   - Hộ khẩu thường trú tại Hà nội của bên nhận chuyển nhượng. Nếu người mua thuộc diện không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (KT3) phải xuất trình quyết định tuyển dụng lao động tại Hà Nội được cơ quan quản lý xác nhận, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và liên tục tại Hà nội từ 3 năm trở lên, hkông thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội (do cơ quan công an xác nhận).

   c) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà thẩm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để thu các loại thuế và lệ phí trước bạ theo quy định. Người mua nhà sau khi nhận thông báo thuế sẽ tới Kho bạc Nhà nước để nộp các khoản thu.

   d) Sau khi có biên lai nộp thuế Văn phòng Đăng ký đất và nhà sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả kết quả cho người nộp đơn.

   B. Trường hợp chuyển nhượng 1 phần nhà đất:

   a) Bên nhận chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất và Nhà trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất (trường hợp có giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân Thành phố cấp) hoặc tại Văn phòng Đăng ký đất và Nhà trực thuộc Phòng Tài nguyên Môi trường và Nhà đất quận, huyện (trường hợp có giấy chứng nhận do Uỷ ban nhân dân quận, huyện cấp), gồm:

   - Đơn đề nghị chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho một phần quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở;

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

   - Hộ khẩu thường trú tại Hà nội của bên nhận chuyển nhượng. Nếu người mua thuộc diện không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội (KT3) phải xuất trình quyết định tuyển dụng lao động tại Hà Nội được cơ quan quản lý xác nhận, có đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và liên tục tại Hà nội từ 3 năm trở lên, không thuộc diện bị cấm cư trú tại Hà Nội (do cơ quan công an xác nhận).

   b) Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà thẩm tra hồ sơ, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất hoặc trích lục bản đồ và thông báo chuyển phòng Công chứng Nhà nước (hoặc Uỷ ban nhân dân quận huyện) để lập hợp đồng chuyển nhượng, văn bản khai nhận thừa kế hoặc hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất ở, sở hữu nhà ở và chuyển cơ quan thuế để thu các khoản thuế và lệ phí theo quy định. Nếu không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ và thông báo lý do cụ thể.

   c) Sau khi có hợp đồng được lập tại cơ quan công chứng, Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà chuyển thông tin địa chính sang cơ quan thuế để thu các loại thuế và lệ phí trước bạ theo quy định. Người mua nhà sau khi nhận thông báo thuế sẽ tới Kho bạc Nhà nước để nộp các khoản thu.

   d) Sau khi có biên lai nộp thuế Văn phòng Đăng ký đất và nhà sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả kết quả cho người nộp đơn.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn