Chuyển từ đất nôi trồng thủy sản sang làm chăn nuôi thì có phải xin chuyển mục đích sử dụng đất không?

Ngày hỏi:25/04/2019

Xin tư vấn: ông An được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích là đất nuôi trồng thủy sản. Vậy nay ông An muốn chuyển sang đất trang trại chăn nuôi heo thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không? Nếu xin phép thì xin phép chuyển sang loại đất gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013, có quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bao gồm:

   - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   => Như vậy, theo quy định trên thì khi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất dùng để xây dựng trang trại chăn nuôi không có tên trong danh sách phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Và tại Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký biến động. Bao gồm:

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

   - Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

   - Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

   - Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

   => Vậy nên, nếu quyền sử dụng đất với mục đích là đất nuôi trồng thủy sản của ông An muốn chuyển sang đất trang trại chăn nuôi heo thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhưng ông An phải thực hiện việc đăng ký biến động đất đai.

   Thủ tục đăng ký biến động đất đai được thực hiện như sau:

   Khoản 3 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định trình tự, thủ tục đăng ký biến động đất đai khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:

   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

   Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ, gồm có:

   - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu quy định.

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Bước 2: Nộp hồ sơ

   Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

   Bước 3: Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đăng ký biến động

   - Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

   - Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi UBND để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

   Thời gian thực hiện: thời gian giải quyết yêu cầu đăng ký biến động không quá 10 ngày.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Chế biến thủy sản
  Đất nuôi trồng thủy sản
  Động vật thủy sản
  Giống thủy sản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn