Chuyển vị ngang đỉnh nhà cao tầng

Ngày hỏi:13/02/2012
Hiện nay, để kiểm tra chuyển vị ngang đỉnh nhà cao tầng, có thể căn cứ 2 tiêu chuẩn VN như sau: - TCXD 198:1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối: áp dụng cho nhà cao ≤ 75m, nếu kết cấu khung - vách thì f/H ≤ 1/750 (mục 2.6.3); - TCXDVN 356:2005 Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế: fu ≤ h/500 cho mọi trường hợp (Bảng C4 - Phụ lục C). Xin hỏi BXD như sau: 1. Nhà cao tầng có chiều cao > 75m có áp dụng TCXD 198:1997 được không, nếu không thì áp dụng TC nào? 2. Có thể áp dụng TCXDVN 356:2005 (fu ≤ h/500) cho tất cả các chiều cao nhà cao tầng được không, vì nếu kiểm tra f/H ≤ 1/750 hoặc f/H ≤ 1/1000 như tại TCXD 198:1997 thì kết cấu sẽ lớn gây lãng phí, trong khi các tiêu chuẩn phổ biến của nước ngoài đều áp dụng f/H ≤ 1/500?

  Nội dung này được Vụ Khoa học công nghệ và môi trường tư vấn như sau:

  • Tiêu chuẩn TCXD 198:1997 “Nhà cao tầng. Thiết kế kết cấu BTCT” đang được đưa vào danh mục các tiêu chuẩn hủy bỏ. Đề nghị Bạn áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 356:2005.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn