Có bao nhiêu hộ dân tham dự thì được tổ chức hội nghị nhà chung cư?

Ngày hỏi:29/11/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Tuấn Việt. Hiện tôi đang sinh sống tại một căn hộ chung cư tại quận Bình Thạnh. Cuối tuần rồi tôi được mời tham dự hội nghị nhà chung cư. Nhưng sau khi đến hội nghị thì tôi được biết do không đủ số lượng nên hội nghị đó bị hoãn lại. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi: Có bao nhiêu hộ dân tham dự thì được tổ chức hội nghị nhà chung cư?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có bao nhiêu hộ dân tham dự thì được tổ chức hội nghị nhà chung cư?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 13 Thông tư 02/2016/TT-BXD về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có quy định về vấn đề bạn thắc mắc như sau:

   - Hội nghị của cụm nhà chung cư được tổ chức khi có tối thiểu 50% số căn hộ của mỗi tòa nhà trong cụm đã được bàn giao (bao gồm cả số căn hộ mà chủ đầu tư giữ lại không bán) và có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ của từng tòa nhà đã nhận bàn giao đưa vào sử dụng đồng ý nhập tòa nhà vào cụm nhà chung cư.

   - Đối với hội nghị của tòa nhà chung cư thì phải có tối thiểu 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự; trường hợp triệu tập hội nghị lần đầu mà không đủ 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ tham dự thì triệu tập hội nghị lần thứ hai khi có tối thiểu 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự. Nếu triệu tập hội nghị lần thứ hai mà không có đủ số người tham dự theo quy định tại Điểm này thì chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có nhà chung cư (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp phường) tổ chức hội nghị theo quy định tại Khoản 5 Điều này;

   Như vậy, theo quy định trên thì phải có ít nhất 75% đại diện chủ sở hữu căn hộ mới được tổ chức hội nghị nhà chung cư, trong trường hợp lần đầu triệu tập nhưng không đủ 75%, thì khi tổ chức lần thức hai phải có ít nhất 50% đại diện chủ sở hữu căn hộ đã nhận bàn giao tham dự.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hội nghị nhà chung cư
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn