Có được bán nhà ở xã hội khi ở chưa tới 05 năm?

Ngày hỏi:17/06/2020

Chưa quá 5 năm sử dụng nhà ở xã hội có được bán không? Mong nhận đươc giải đáp của anh chị. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở 2014 quy định về nguyên tắc bán nhà ở xã hội được quy định như sau:

   ”Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.”

   Do đó để được bán nhà ở xã hội khi chưa sử dụng quá 05 năm thì bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau:

   - Bạn đã thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở xã hội.

   - Bạn chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội mà bạn đang ở hoặc những người thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị quản lý không mua lại nhà của bạn với giá bán tối đa bằng với giá mà đơn vị quản lý đang bán những căn nhà khác cùng loại, cùng địa điểm, thời điểm với căn nhà của bạn và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

   Trong trường hợp đơn vị quản lý nhà ở xã hội không đồng ý mua nhà của bạn thì bạn chỉ được bán cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật nhà ở 2014 gồm các đối tượng sau:

   - Người có công với các mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

   - Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

   - Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

   - Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;

   - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

   - Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

   - Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn