Có được bồi thường khi trưng dụng đất?

Ngày hỏi:02/08/2019

Vừa rồi nhà nước đã trưng dụng đất của hộ số hộ  gia định ở ven biển ở thôn tôi, để duyệt binh. Thời gian trưng dụng 01 tháng. Vậy cho hỏi sau khi trưng dụng đất đó thì cơ quan nhà nước có bồi thường cho các hộ gia đình bị trưng dụng đất không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm a, b, c Khoản 7 Điều 72 Luật đất đai 2013 quy định việc bồi thường cho người có đất trưng dụng, cụ thể như sau:

   " Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây:

   - Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại; trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra;

   - Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán;

   - Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng.

   Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất."

   Như vậy, Nhà nước sẽ bồi thường khi việc trưng dụng đất gây thiệt hại cho người có đất trưng dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn