Có được đòi chia diện tích đất thuộc diện lấn chiếm hay không?

Ông nội tôi có mảnh đất thuộc diện lấn chiếm không có sổ đỏ và cũng không làm được sổ đỏ. Khi địa chính về đo đạc thì mảnh đất mang tên bố tôi trên sổ sách đóng thuế. Gia đình tôi ở trên mảnh đất đó từ năm 2005 đến nay. Tôi xin hỏi là các cô chú của tôi có quyền đòi chia mảnh đất đó không. Nếu có kiện tụng thì tòa xử như thế nào?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Gia đình anh đang sử dụng đất lấn, chiếm từ năm 2005 đến nay. Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định "bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai" thì Nhà nước không công nhận quyền sử dụng đất, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sẽ thu hồi đối với đất bị lấn, chiếm. Như vậy, ông nội anh cũng như gia đình anh không có quyền sử dụng đất hợp pháp đối với mảnh trên; do đó cũng không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. Đồng thời cô chú anh cũng không có quyền đòi chia mảnh đất trên.

   Ngày 01 tháng 01 năm 2012, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực, theo đó, tất cả những trường hợp đang sử dụng đất theo hiện trạng thuộc đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đều phải nộp thuế , trong đó bao gồm cả trường hợp đất lấn, chiếm. Căn cứ theo khoản 2 điều 4 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bố anh là người đang trực tiếp sử dụng đất nên có nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên, việc bố anh có tên trong sổ sách nộp thuế không có nghĩa là bố anh được công nhận quyền sử dụng đất. Khoản 7 điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có quy định: "Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với diện tích đất lấn, chiếm."

   Do đó, dù bố anh đã đóng thuế nhưng vì diện tích đất có nguồn gốc lấn, chiếm nên không được công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn