Có được thuê nhà thầu phụ khác không có trong hợp đồng?

Ngày hỏi:01/04/2019

Công ty là nhà thầu chính thi công xây dựng dự án đã ký hợp đồng với chủ đầu tư. Nay có một nhà thầu phụ không thể tiếp tục thực hiện công việc theo đúng hợp đồng thầu phụ đã ký với công ty thì công ty có thể tự mình ký hợp đồng phụ khác hay đề xuất với chủ đầu tư ký hợp đồng phụ khác được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được thuê nhà thầu phụ khác không có trong hợp đồng?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Nghị định 37/2015/NĐ-CP thì tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ (gọi là hợp đồng thầu phụ), nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

   Trong đó, hợp đồng thầu phụ là hợp đồng xây dựng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ. Một hợp đồng thầu chính có thể có nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải thực hiện theo các quy định sau:

   - Chỉ được ký kết hợp đồng thầu phụ đúng với năng lực hành nghề, năng lực hoạt động của nhà thầu phụ.

   - Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hợp đồng xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam với vai trò là nhà thầu chính phải sử dụng nhà thầu phụ trong nước đáp ứng được các yêu cầu của gói thầu và chỉ được ký hợp đồng thầu phụ với các nhà thầu phụ nước ngoài khi các nhà thầu phụ trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Đối với các vật tư, thiết bị tạm nhập tái xuất phải được quy định cụ thể trong hợp đồng theo nguyên tắc ưu tiên sử dụng các vật tư, thiết bị trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

   - Đối với các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận.

   - Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, sai sót của mình và các công việc do các nhà thầu phụ thực hiện.

   - Tổng thầu, nhà thầu chính không được giao lại toàn bộ công việc theo hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp nhà thầu chính, hoặc tổng thầu có nhu cầu ký hợp đồng thầu phụ với một nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, thì nhà thầu chính, hoặc tổng thầu chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ đầu tư.

   Do đó: Trường hợp công ty của bạn là nhà thầu chính thi công dự án đầu tư xây dựng có các nhà thầu phụ liên danh. Nhưng có một nhà thầu phụ trong liên danh không thể tiếp tục thực hiện công việc theo đúng hợp đồng thầu phụ đã ký với công ty. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả của dự án, công ty có thể đề xuất với chủ đầu tư để ký hợp đồng với một nhà thầu phụ để thực hiện công việc trên.

   Khi đó, công ty chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn