Có được xác định lại diện tích đất ở?

Ngày hỏi:08/07/2015

Gia đình tôi đang sử dụng thửa đất ở, đất vườn (diện tích thửa đất là hơn 4.000 m2) tại thôn 6, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà. Nguồn gốc thửa đất như sau: Năm 1979 gia đình tôi đi xây dựng kinh tế mới được chính quyền huyện Quảng Hà (cũ) nay là huyện Hải Hà giao cho tiếp quản ngôi nhà do người Hoa ở đã bỏ về nước, gia đình tôi ở tại ngôi nhà có đất ở, đất vườn do nhà nước phân chia cho từ đó đến nay, không có tranh chấp; có ranh giới rõ ràng, có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, nộp thuế, nghĩa vụ đầy đủ cho nhà nước. Năm 2003, UBND huyện Hải Hà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công nhận gia đình tôi được sử dụng 300 m2 là đất ở, còn phần đất còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi được biết theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vườn, ao trước ngày 18/12/1980 mà khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà chưa xác định hạn mức đất ở bằng 5 lần hạn mức theo quy định thì được xác định lại theo đề nghị của gia đình. Nay nhà nước có chủ trương thu hồi toàn bộ thửa đất của gia đình tôi, tôi xin hỏi: 1. Trường hợp gia đình tôi có được xác định lại diện tích đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 hay không? 2. Diện tích đất ở của gia đình được xác định lại (nếu có) là bao nhiêu? Trình tự, thủ tục xin xác định lại như thế nào? Cơ quan nào giải quyết cho gia đình tôi? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Do không có hồ sơ gửi kèm theo nên Sở Tài nguyên và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể. Sở Tài nguyên và Môi trường viện dẫn một số quy định để ông tham khảo:

   Căn cứ Khoản 5, Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định:

   “5. Diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được xác định như sau:

   a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì diện tích đất ở được xác định là diện tích ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp;

   b) Trường hợp tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 và Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này nhưng diện tích đất ở chưa được xác định theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai, Khoản 3 Điều này và chưa được xác định lại theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 45 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003, nay người sử dụng đất có đơn đề nghị xác định lại diện tích đất ở hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai và Khoản 3 Điều này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với diện tích đã được xác định lại là đất ở.”

   Căn cứ quy định trên, nếu gia đình ông sử dụng đất trước 18/12/1980 và có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ mà chưa được xác định diện tích đất ở theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 103 của Luật Đất đai 2013, Khoản 3 Điều 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì đề nghị ông liên hệ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hải Hà để được xem xét giải quyết cụ thể./.

   (Theo Công văn số 1593/TNMT-ĐKĐĐ)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn