Có được xây nhà trên đất rừng sản xuất không?

Ngày hỏi:30/11/2018

Thưa LS, LS cho tôi hỏi câu hỏi này, rằng: Có được xây nhà trên đất rừng sản xuất không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi, xin cảm ơn 

Trung Kiên (kien***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được xây nhà trên đất rừng sản xuất không?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định:

   1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

   a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

   b) Đất trồng cây lâu năm;

   c) Đất rừng sản xuất;

   d) Đất rừng phòng hộ;

   đ) Đất rừng đặc dụng;

   e) Đất nuôi trồng thủy sản;

   g) Đất làm muối;

   h) Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;

   Như vậy, đất rừng sản xuất thuộc nhóm đất nông nghiệp.

   Điều 6 Luật Đất đai 2013 quy định về nguyên tắc sử dụng đất như sau:

   - Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

   - Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

   - Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   Do đó, Anh/Chị không thể xây nhà trên đất rừng sản xuất, nếu Anh/Chị sử dụng sai mục đích sử dụng đất sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Để xây nhà trên đất rừng sản xuất thì Anh/Chị cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

   Việc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 như sau:

   1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

   a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

   ***Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

   - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

   Ban biên tập thông tin đến Anh/Chị!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn