Có được xin cấp sổ đỏ đối với đất lấn chiếm không?

Ngày hỏi:25/12/2019

Tôi có một mảnh đất nguồn gốc trước là lấn chiếm và đã có xây dựng nhà cấp 4 đang sử dụng được 20 năm. Vậy cho hỏi đất này tôi có được làm sổ đỏ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 12 Luật đất đai 2013 quy định các hành vi nghiêm cấm liên quan đến QSDĐ, cụ thể như sau:

   "1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

   2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

   3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.

   4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.

   5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.

   ..."

   Như vậy, hành vi lấn, chiếm đất của bạn để xây nhà là hành vi nghiêm cấm (vi phạm quy định về đất đai).

   Mặt khác, tại Khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 18 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSDĐ đối với việc lấn chiếm đất như sau:

   - Không có tranh chấp.

   - Sử dụng ổn định.

   Như vậy, đủ 2 điều kiện trên, đất lấn chiếm sẽ được cấp GCNQSDĐ theo quy định.

   Lưu ý:

   - Chỉ cấp QCNQSDĐ đối với đất lấn chiếm trước ngày 01 tháng 7 năm 2014;

   - Chỉ hộ gia đình, cá nhân mới được cấp, không áp dụng với tổ chức.

   - Không phải tất cả các trường hợp lấn, chiếm đều được được cấp Sổ đỏ mà chỉ có người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà không có tranh chấp thì được cấp Sổ đỏ, cụ thể:

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn