Có phải đăng ký biến động đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất?

Ngày hỏi:05/09/2019

Bạn Phong gửi đến ban biên tập câu hỏi: " Tôi là nông dân, tôi có vấn đề này cần được hỗ trợ, cho tôi hỏi khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác có cần đăng ký biến động không?"

 

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có phải đăng ký biến động đất đai khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định việc phải đăng ký biến động đối với QSDĐ trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

   ..

   - Chuyển mục đích sử dụng đất;

   Căn cứ Điều 57 Luật đất đai năm 2013 thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định cụ thể bao gồm:

   Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

   - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

   - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

   - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

   - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

   - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

   Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

   Bên cạnh đó căn cứ Khoản 3 Điều 11 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước nhưng phải đăng ký biến động cụ thể như sau:

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

   - Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

   - Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

   - Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trường hợp bạn muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác không thuộc các trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền do vậy mặc dù là bạn có chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng đây vẫn là trường hợp phải đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đăng ký biến động đất đai
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT