Có phải đăng ký khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp?

Ngày hỏi:10/01/2017

Gia đình ông Lường Văn Ngọt (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) đang làm thủ tục tách thửa và nhận chuyển nhượng 1 mảnh đất với diện tích 4.200m2 (tách và nhận chuyển nhượng 1500m2). Trong sổ đỏ có ghi là đất cây hàng năm; thời hạn sử dụng đất là 15 năm (đến năm 2019 hết hạn). Vậy, gia đình ông Lường nhận chuyển nhượng mảnh đất này mà xây nhà để ở thì có được không? Khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp gia đình ông có bị thu hồi đất không? Nếu được tiếp tục sử dụng thì thủ tục như thế nào?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu tư vấn như sau:

  • Việc gia đình ông Lường xây nhà để ở (đất ở) trên thửa đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm) là không được phép.

   Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì đối với trường hợp của ông phải xin chuyển mục đích sử dụng đất và được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cụ thể trường hợp của ông là UBND huyện) cho phép trên cơ sở phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt. Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

   Theo quy định tại Khoản 2, Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định “Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất”.

   Do vậy, theo quy định nêu trên thì khi hết hạn sử dụng đất nông nghiệp gia đình ông được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định; đồng thời, không phải làm thủ tục. Tuy nhiên, nếu gia đình ông có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn