Có phải hoàn trả số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không sử dụng?

Ngày hỏi:04/04/2019

Gia đình tôi có 500m2 đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch sử dụng đất của Nhà nước, và đã nhận khoản tiền bồi thường tương ứng. Sau nhiều năm, dự án đường giao thông của Nhà nước dần hoàn thành, tuy nhiên phần diện tích đất Nhà nước thu hồi của gia đình tôi đã được giải phóng mặt bằng nhưng vẫn còn đó, vẫn chưa được sử dụng, vậy trường hợp Nhà nước không sử dụng phần diện tích đó thì chúng tôi có phải hoàn trả lại số tiền đã nhận không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, có quy định:

   Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

   Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

   Ngoài ra, tại điều này cũng có quy định: Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất...

   => Từ những quy định trên, nếu phần diện tích nằm trong quy hoạch, đã được đền bù nhưng cơ quan nhà nước không đưa vào sử dụng với lý do dự án đã thay đổi thì gia đình bạn không có trách nhiệm phải hoàn trả số tiền bồi thường.

   Phần diện tích đã được bồi thường sau 3 năm không được tiến hành thì cơ quan có thẩm quyền phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ và công bố kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt và thuộc sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn