Có phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm không?

Ngày hỏi:21/07/2014

Tôi có một vài thắc mắc xin được giải đáp: nhà tôi ở huyện Trùng Khánh, năm 2001 tôi cùng ông cậu góp tiền (mỗi người góp 50%) mua 1 mảnh đất và đã chia đôi. tôi đã xây nhà từ năm 2001, nay tôi muốn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần những giấy tờ gì, phải nộp những loại phí, lệ phí nào (tổng cộng hết bao nhiêu) và có phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm không?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng tư vấn như sau:

  • Câu hỏi của ông chưa nêu rõ nhận chuyển nhượng loại đất gì? đã đăng ký với cơ quan nhà nước hay chưa? Do vậy, Sở không thể nêu cụ thể thủ tục xin cấp giấy chứng nhận, các loại thuế, phí và số tiền phải nộp.
   Về trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
   Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.
   Về các loại thuế, phí phải nộp theo quy định sẽ do Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trùng Khánh xác định và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế để tính và thông báo số thuế, tiền sử dụng đất (nếu có) phải nộp;
   Đề nghị ông liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Trùng Khánh để được hướng dẫn, giải quyết.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn