Cơ quan nào có quyền quyết định mục đích sử dụng đất?

Ngày hỏi:02/03/2019

Trong luật đất đai có ghi nhận người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, và nhiều quy định khác có ghi nhận về vấn đề mục đích sử dụng đất. Nhưng cho tôi hỏi để xác định mục đích sử dụng đất của một diện tích đât thì cơ quan nào, cá nhân nào có thẩm quyền quyết định mục đích sử dụng đất của diện tích đất đó?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật đất đai 2013 thì Nhà nước quyết định mục đích sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

   Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) thì hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gộp chung lại bao gồm:

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

   - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

   (Đối với cấp tỉnh, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện là một nội dung của quy hoạch tỉnh.)

   Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:

   - Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

   - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

   - Bộ Quốc phòng tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; Bộ Công an tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

   - Việc tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

   Như vậy: Căn cứ các quy định được dẫn chứng trên đây thì cơ quan có thẩm quyền quyết định mục đích sử dụng đất ở nước ta hiện nay có thể kể đến bao gồm: Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn