Có thể tách thửa đất được không?

Ngày hỏi:21/10/2015
Cha mẹ tôi có thửa đất trên 1000 m2, trong đó có 200m2 đất ở theo Giấy chứng nhận, đã có căn nhà trên diện tích 100m2, nay muốn cho hai con mỗi đứa 50m2 để làm nhà nhưng cán bộ xã nói không tách thửa được. Xin hỏi về trường hợp này? Nguyễn Văn Dương (Ninh Quang, Ninh Hòa)

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Thiện Hùng tư vấn như sau:

  • Việc tách thửa đất phải tuân theo các quy định về quản lý xây dựng theo quy hoạch tại địa phương. Trên căn cứ quyết định 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh. Tùy thuộc vào loại đất và vị trí của thửa đất mà đòi hỏi phải có những điều kiện khác nhau về diện tích, về kích thước để được phép tách thửa.
   Đối với loại đất ở tại nông thôn, thửa đất tiếp giáp đường quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ, liên thôn, liên xã được phép tách thửa phải có diện tích tổi thiểu là 45m2, bề rộng của thửa đất tối thiểu 5m, chiều sâu của thửa đất tối thiểu 5m. Với các khu vực khác ở nông thôn thì ngoài yêu cầu về kích thước bề rộng và chiều sâu như trên, thửa đất ở được phép tách thửa ít nhất phải có diện tích là 60m2.
   Với quy định đó, nếu thửa đất của ông là tiếp giáp với đường liên thôn thì đã đủ điều kiện được tách thửa. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với ngõ, hẻm nhỏ hơn thì với 100m2 đất ở sẽ không đủ điều kiện tách thửa khi muốn chia cho hai người con. Trong trường hợp này ông có thể xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở thêm ít nhất 20m2 nữa để đủ yêu cầu về diện tích thửa đất khi tách thửa. Ông có thể liên hệ với cán bộ địa chính xã để được hướng dẫn và có giải pháp xử lý tối ưu.

   Luật sư Nguyễn Thiện Hùng


  Nguồn:

  SỞ TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn