Có thể tùy ý chiếm đất xây mộ ở nghĩa trang?

Ngày hỏi:18/03/2016

Ở một số nghĩa trang, tôi thấy có người xây mộ đồ sộ và chiếm diện tích đất lớn. Xin hỏi, nhà nước có quy định một chuẩn mực nào đó cho việc xây dựng ở nghĩa trang không?

  Nội dung này được Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Hoạt động xây dựng nghĩa trang phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Theo quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng nghĩa trang của Bộ Xây dựng, diện tích đất tối đa cho một phần mộ cá nhân, với mộ hung táng (mai táng trong một khoảng thời gian nhất định sau đó sẽ được cải táng) và chôn cất một lần (mai táng thi hài vĩnh viễn trong đất) tối đa không quá 5m2; diện tích sử dụng đất cho mỗi mộ cát táng tối đa không quá 3m2.


   Trong hoạt động xây dựng và quản lý nghĩa trang, các hành vi sau đây bị pháp luật nghiêm cấm:


   1. Xây dựng nghĩa trang không theo quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.


   2. Xây dựng nghĩa trang không có giấy phép hoặc sai giấy phép theo quy định của pháp luật về xây dựng.


   3. Xây dựng mộ, bia mộ và các công trình trong nghĩa trang không theo các quy định về quản lý kiến trúc và quy chế quản lý nghĩa trang.


   4. Phá hoại các công trình xây dựng trong nghĩa trang.


   5. Cung cấp thông tin không trung thực làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp và sử dụng dịch vụ nghĩa trang.


   6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi hoặc can thiệp trái phép vào các hoạt động quản lý, sử dụng nghĩa trang.


   7. Lợi dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để thực hiện kinh doanh các dịch vụ nghĩa trang trái pháp luật.


   8. Thu phí, lệ phí và các khoản tiền liên quan đến hoạt động dịch vụ nghĩa trang trái quy định của pháp luật.


   9. Táng người chết ngoài các nghĩa trang đã được xây dựng và quản lý theo quy hoạch.


   10. Không chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về đóng cửa nghĩa trang, di chuyển nghĩa trang và các phần mộ riêng lẻ


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Báo Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn