Có thể xây nhà tạm (nhà trọ 1 tầng) trên đất trồng cây lâu năm ở tỉnh Thái Nguyên được không?

Ngày hỏi:07/01/2016

Tôi đang ở Thành phố Thái Nguyên, có mua một mảnh đất có diện tích 107m2; trong đó: 81m2 thuộc một thửa và đã có sổ đỏ (40m2 thổ cư và 41 m2 đất trồng cây lâu năm đến 2056), 26m2 còn lại thuộc thửa khác và chỉ có viết tay giao nhận (có công chứng, ký giáp ranh) và không có mặt đường. Theo  QUYẾT ĐỊNH  Ban hành quy định về hạn mức giao đất; Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; Diện tích tối thiểu được tách thửa và  diện tích đất ở   được xác định lại  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì diện tích nhỏ nhất là 40m2, mặt đường >= 3m, chiều sâu >=5m (Khoản 1, điều 8, mục 2). Nhưng theo Điều 6: Điều 6. Nguyên tắc tách thửa đất 1. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất quy định tại Điều 7 và Điều 8 của quy định này áp dụng đối với cả thửa đất mới được tách và thửa đất còn lại sau khi tách, không tính phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình công cộng. 2. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa không áp dụng đối với các trường hợp sau: a) Người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất tách ra có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu, đồng thời xin được hợp với thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo thành thửa mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Điều 7, Điều 8 của quy định này; b) Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; c) Người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; d) Đất hiến, tặng cho Nhà nước để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Vậy theo khoản mục a, mục 2, điều 6, Tôi có thể: - Tách 26m2 từ thửa kia hợp vào đất của tôi được không? Nếu được thì thủ tục và phí là như thế nào? - Khi chưa hợp được tôi có thể làm gì với mảnh đất 26m đó? Nếu là đất thổ cư có thể xây nhà không (cùng với 40m2 kia)? Nếu là đất trồng cây lâu năm có thể chuyển đổi sang đất nhà ở được không? Cũng xin hỏi luật sư: tôi có thể xây nhà tạm (nhà trọ 1 tầng) trên đất trồng cây lâu năm ở tỉnh Thái Nguyên được không?

  • Về điều kiện để được tách, hợp thửa tại văn bản nêu trên của tỉnh Thái Nguyên thì trường hợp của bạn là có điều kiện để được tách thửa. Tuy nhiên bạn cần lưu ý phần diện tích nhận chuyển nhượng thêm đó phải có cùng mục đích sử dụng với phần đất hiện tại thì mới có thể hợp với thửa đất thuộc quyền sử dụng đất của bạn.

   Về thủ tục thực hiện khi 26m2 đó có cùng mục điích với thửa đất hiện tại của bạn thì cần lập hồ sơ kỹ thuật thừa đất về phần 26m2, sau đó thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (việc tách thửa này chỉ được thực hiện khi diện tích còn lại của thửa đất có diện tích bằng diện tích tối thiểu được địa phương bạn quy định).

   Sau khi ký hợp đồng thì bạn phải đăng ký với cơ quan chức năng để được công nhận quyền sử dụng.

   Về việc xây dựng công trình trên đất theo quy định của luật xây dựng thì bạn và gia đình phải thực hiện việc xin cấp phép xây dựng mà việc này chỉ có thể thực hiện được khi bạn được cấp giấy chứng nhận đối với cả 26m2 đó, nếu không sẽ là vi phạm quy định chung về quản lý đất đai và trật tự xây dựng.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn