Có thể xin cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều thửa đất hay không?

Ngày hỏi:24/11/2018

Tôi là Văn Quý, hiện là nông dân. Tôi có một số thửa đất trồng lúa tại quê nhà và muốn xin cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả mảnh đất đó để cho tiện. Vậy cho tôi hỏi: Tôi có thể xin cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều thửa đất trồng lúa hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 có quy định như sau:

   "Điều 10. Phân loại đất

   Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

   1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

   a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;"

   Như vậy theo quy định này thì đất trồng lúa là đất thuộc nhóm đất nông nghiệp bạn nhé.

   Về vấn đề xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bạn thì tại Khoản 1 Luật đất đai 2013có quy định như sau:

   "Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

   1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó."

   => Vậy, theo như quy định này thì bạn có thể yêu cầu cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho tất cả các thửa đất nông nghiệp bạn nhé. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là để được cấp Giấy chứng nhận chung thì các thửa đất này phải nằm tại cùng một xã, phường, thị trấn.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc xin cấp 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhiều thửa đất nông nghiệp. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về vấn đề này tại Luật Đất đai 2013.

   Trân trong!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn