Có vi phạm điểm đ, khoản 4, Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP

Ở điểm đ, khoản 4, Điều 14 Nghị định 84, có quy định: “4. Hộ gia đình, cá nhân không được cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất được sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này): ............................................................................................... đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm." Trường hợp của tôi là trường hợp tự ý khai phá đất chưa sử dụng từ năm 1998 cho đến nay, sử dụng để trồng cây nông nghiệp ổn định, liên tục không tranh chấp. Nhưng trên sổ mục kê thành lập năm 1997 có ghi phần đất em đang sử dụng thuộc một phần thửa đất rất lớn.... loại đất là MN/Hg do UBND xã quản lý (đây là đất bùn lầy, có từ xưa, chưa ai sử dụng). Từ ngày sử dụng đất đến nay các cơ quan chức năng, UBND xã không ngăn chặn, lập biên bản. Như vậy tôi có vi phạm vào điểm đ khoản 4, Điều 14 như trên không?

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • Mặc dù đất do bạn tự ý khai phá (đất chưa sử dụng) từ năm 1998 cho đến nay, sử dụng để trồng cây nông nghiệp nhưng được sử dụng ổn định, liên tục không tranh chấp và từ ngày sử dụng đất đến nay các cơ quan chức năng, UBND xã không ngăn chặn, lập biên bản. Bên cạnh đó, bạn có trình bày rằng: “sổ mục kê thành lập năm 1997 có ghi phần đất em đang sử dụng thuộc một phần thửa đất rất lớn.... loại đất là MN/Hg do UBND xã quản lý (đây là đất bùn lầy, có từ xưa, chưa ai sử dụng)”.

   Điểm đ khoản 4 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định: “Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm”. Như vậy, mặc dù mảnh đất bạn tự khai phá thuộc trường hợp đất chưa sử dụng tuy nhiên, bạn không thuộc trường hợp đã có văn bản ngăn chặn nhưng vẫn cố tình vi phạm. Nghĩa là bạn không vi phạm điểm đ khoản 4 Điều 14 Nghị định 84/NĐ-CP.

   Tuy nhiên, để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp (khoản 2 Điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn