Công dân có được xem và sao chụp bản vẽ quy hoạch sử dụng đất của UBND xã và huyện không?

Ngày hỏi:07/11/2016

Kính gửi Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Bình! Theo tôi được biết thì "Tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng thông tin đất đai ở trung ương, địa phương và phải nộp phí; khi thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện đúng quy định của pháp luật.- Khoản 3 điều 122 Luật đất đai 2013". Hiện nay tôi có nhu cầu được biết và sao chụp bản vẽ quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt tại xã và huyện tôi đang sinh sống, cả hiện tại và các thời kỳ trước. Vậy quý sở vui lòng cho tôi biết tôi có được quyền biết và đề nghị sao chụp bản vẽ quy hoạch tại nơi cư trú không ạ (Tôi đã đến UBND xã đề nghị nhưng được thông báo là công dân ko có quyền được biết, chỉ có cấp trên của UBND mới được biết?) Và nếu được tôi cần làm những thủ tục cần thiết nào? Xin trân trọng cảm ơn!

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình tư vấn như sau:

 • Luật đất đai 2013:

  - Điều 36 quy định Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, đất quốc phòng, đất an ninh (không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã).

  - Điều 40 quy định : Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải xác định diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp huyện và cấp xã.

  - Điều 48 quy định:

  + Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai (Khoản 1).

  + Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (Điểm điểm c khoản 2):

  + Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau đây (Khoản 3)

  a) Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;

  b) Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

  Như vậy, theo quy định của Luật Đất đai thì bạn có quyền được biết về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện có liên qua đến đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi bạn đang sinh sống)

  Ngoài ra, Luật Tiếp cận thông tin 2016 quy định:

  - Điều 5 quy định: Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin không được tiếp cận quy định tại Điều 6 của Luật này; được tiếp cận có Điều kiện đối với thông tin quy định tại Điều 7 của Luật này.

  - Điều 9 quy định phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin:

  1. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ Điều kiện theo quy định.

  Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 6 của Luật này; đối với trường hợp quy định tại Điều 7 của Luật này thì cung cấp thông tin khi có đủ Điều kiện theo quy định.

  2. Cơ quan nhà nước trực tiếp tổ chức thực hiện việc cung cấp thông tin, trừ các trường hợp sau đây:

  h) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

  Đối chiếu với quy định thì việc tiếp cận thông tin đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điều 6, Điều 7 của Luật Tiếp cận thông tin.

  - Điều 10 quy định cách thức tiếp cận thông tin:

  Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau:

  1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai;

  2. Yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.

  - Điều 12 quy định chi phí tiếp cận thông tin:

  1. Công dân được cung cấp thông tin không phải trả phí, lệ phí, trừ trường hợp luật khác có quy định.

  2. Người yêu cầu cung cấp thông tin phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp, gửi thông tin.

  Với những quy định nêu trên thì bạn có quyền biết và đề nghị sao chụp bản vẽ quy hoạch (bản đồ quy hoạch sử dụng đất) tại Ủy ban nhân dân cấp xã và trả các chi phí liên quan./.


Nguồn:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn