Công tác chuẩn bị hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 1/8/2016

Ngày hỏi:24/07/2017

Công tác chuẩn bị hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 1/8/2016 được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Kiều Oanh, tôi đang công tác trong ngành địa chính học tại TPHCM. Vì công việc về địa chính có một số được quy định trong pháp luật nhưng có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật như sau: Công tác chuẩn bị hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 1/8/2016 được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Tôi mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cám ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0915******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác chuẩn bị hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 1/8/2016 được pháp luật quy định tại Điều 18 Thông tư 05/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

   1. Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thi công.

   2. Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc.

   3. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác chuyển đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính.

   Theo đó: Dữ liệu địa chính là dữ liệu không gian địa chính, dữ liệu thuộc tính địa chính và các dữ liệu khác có liên quan.

   Dữ liệu không gian địa chính: là dữ liệu về vị trí, hình thể của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu về hệ thống thủy văn, hệ thống thủy lợi; hệ thống đường giao thông; dữ liệu về điểm khống chế; dữ liệu về biên giới, địa giới; dữ liệu về địa danh và ghi chú khác; dữ liệu về đường chỉ giới và mốc giới quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông và các loại quy hoạch khác, chỉ giới hành lang an toàn bảo vệ công trình.

   Dữ liệu thuộc tính địa chính: là dữ liệu về người quản lý đất, người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tổ chức và cá nhân có liên quan đến các giao dịch về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu thuộc tính về thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu về tình trạng sử dụng của thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu về quyền và nghĩa vụ trong sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; dữ liệu giao dịch về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   Trên đây là nội dung tư vấn về công tác chuẩn bị hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đã xây dựng trước ngày 1/8/2016. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 05/2017/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn