Công tác chuẩn bị thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia

Ngày hỏi:04/03/2019

Xin chào tôi đang tìm hiểu các quy định về kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia. Anh chị cho tôi hỏi công tác chuẩn bị thành lập, cập nhật bộ bản độ chuẩn biên giới quốc gia được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 17/2018/TT-BTNMT, Công tác chuẩn bị thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia như sau:

   1. Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu

   - Thu thập tài liệu sử dụng thành lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia quy định tại Điều 7 của Thông tư này;

   - Phân tích, đánh giá về nội dung và độ chính xác tài liệu dùng thành lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; xác định mức độ sử dụng đối với từng loại tài liệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

   2. Khảo sát, xác định mức độ biến động của nội dung bản đồ nền dùng để thành lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia

   - Đánh giá sự biến động của các đối tượng địa lý khu vực thành lập bản đồ chuẩn biên giới quốc gia theo các tài liệu thu thập, phân tích và đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến việc cập nhật biến động bản đồ nền;

   - Khảo sát thực địa khi các tài liệu không đủ để đánh giá mức độ biến động của khu vực cập nhật bản đồ nền, xác định phương pháp cập nhật và mức độ nội dung cần cập nhật bản đồ nền.

   Trên đây là quy định về công tác chuẩn bị thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn