Công ty có được mua đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân?

Ngày hỏi:18/02/2019

Theo như công ty tôi được biết thì công ty tôi không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, từ nhiều nguồn thông tin khác nhau thì công ty tôi biết được rằng diện tích đất trồng lúa mà công ty tôi đang muốn mua đã nằm trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và thuộc trường hợp được chuyển mục đích sử dụng sang đất kinh doanh. Vậy công ty có được nhận chuyển nhượng diện tích đất trồng lúa này hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công ty có được mua đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

   Theo đó, người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   - Có Giấy chứng nhận (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013);

   - Đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   Ngoài các điều kiện trên, tùy từng trường hợp cụ thể thì người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện được quy định tại các Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 Luật Đất đai 2013.

   Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai 2013 có quy định:

   "Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

   ...

   2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì về nguyên tắc các tổ chức kinh tế (trong đó bao gồm các công ty, doanh nghiệp) không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân.

   Tuy nhiên, các tổ chức kinh tế được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân, nếu diện tích đất trồng lúa mà tổ chức kinh tế có nhu cầu nhận chuyển nhượng thuộc diện tích được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

   Do đó: Trường hợp diện tích đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân mà công ty đang có nhu cầu nhận chuyển nhượng thuộc diện được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Nên công ty được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trồng lúa đó theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn