Đã được cấp sổ đỏ thì có phải đóng thuế chuyển đổi đất nữa không?

Ngày hỏi:23/07/2014
Vào tháng 9/2005, gia đình tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng diện tích đất ở là 461m2. Đến năm 2014, gia đình tôi muốn tách thửa cho các anh chị em trong gia đình. Khi ban địa chính huyện về đo thì thấy mốc giới có thay đổi, diện tích giảm 8m2. Ban địa chính đã gửi công văn về xã yêu cầu xác nhận nguồn gốc đất. Ban địa chính xã xác định số đất nhà tôi có 250m2 đất vườn, và yêu cầu đóng thuế chuyển đổi. Tôi muốn hỏi yêu cầu đóng thuế này có đúng pháp luật không khi mà nhà tôi đã được cấp sổ đỏ năm 2005, và số tiền thuế nếu phải đóng là bao nhiêu với diện tích 250m2 theo ban địa chính xã xác định? Tôi mong sớm có lời giải đáp. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty TNHH Luật Đức An tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai 2013 quy định về các khoản thu tài chính từ đất đai như sau:

   “1. Các khoản thu tài chính từ đất đai bao gồm:

   a) Tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất mà phải nộp tiền sử dụng đất;

   Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất quy định căn cứ tính tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau:

   1. Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất.

   2. Mục đích sử dụng đất.

   3. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất:

   a) Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn mức.”

   - Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

   “2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

   a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

   Như vậy, việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở là đúng quy định của pháp luật hiện hành.

   Về số tiền phải nộp khi chuyển đổi mục đích sử dụng, bạn căn cứ vào các quy định tại Điều 3, Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP để áp dụng.

   Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất, và diện tích đất tối thiểu để tách thửa theo Quyết định của UBND Tỉnh nơi bạn sinh sống. Nếu đủ điều kiện tách thửa thì bạn mới tách thửa và được cấp GCN.

   CafeLand kết hợp Công ty Luật TNHH Đức An


  Nguồn:

  Chuyên trang Đầu tư Bất động sản CafeLand - Tạp chí điện tử Diễn đàn đầu tư
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn