Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp

Ngân hàng tôi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của ông A. Sau khi đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật, Ngân hàng tôi thay đổi địa chỉ trụ sở thì Ngân hàng tôi có phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký không?

  Nội dung này được Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Ngân hàng bạn so với địa chỉ trụ sở trong nội dung thế chấp đã đăng ký không thuộc một trong các trường hợp phải đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.Do đó, Ngân hàng bạn không phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với trường hợp nêu trên.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn