Danh mục vật liệu sử dụng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2019

Ngày hỏi:09/09/2019

Cho tôi hỏi danh mục vật liệu sử dụng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2019 được quy định thế nào? Định mức ra sao? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Danh mục vật liệu sử dụng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2019
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Mục II Chương II Phần III Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định danh mục và định mức vật liệu sử dụng lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện như sau:

   Bảng 40

   STT

   Danh mục vật liệu

   Đơn vị tính

   Định mức (Tính cho 1 huyện)

   1/5000

   1/10000

   1/25000

   1

   Băng dính to

   Cuộn

   0,30

   0,30

   0,30

   2

   Mực in Plotter

   Hộp

   0,05

   0,05

   0,05

   3

   Sổ ghi chép

   Quyển

   0,50

   0,50

   0,50

   4

   Cặp 3 dây

   Chiếc

   0,50

   0,50

   0,50

   5

   Giấy in A0

   Tờ

   5,00

   5,00

   5,00

   Ghi chú: Định mức dụng cụ, thiết bị trên tính cho huyện trung bình có 15 đơn vị hành chính cấp xã (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở tỷ lệ 1/5000 với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; tỷ lệ 1/10000 với quy mô diện tích bằng 7.000 ha; tỷ lệ 1/25000 với quy mô diện tích bằng 20.000 ha); khi tính mức cho từng huyện cụ thể thì tính tương ứng theo công thức tính ở phần định mức lao động công nghệ “Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện” của Mục Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện, được điều chỉnh hệ số hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (Ktlh) quy định tại Bảng a Phụ lục số II kèm theo Thông tư này và hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (Ksx) quy định tại Bảng b Phụ lục số II kèm theo Thông tư này.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT