Đánh số nhà mặt đường được phân chia thành hai nhà do phát sinh thêm chủ sở hữu mới như thế nào?

Ngày hỏi:06/10/2018

Tôi muốn hỏi là nhà tôi muốn cắt đôi để bán thì sau khi bán, nhà tôi và nhà được cắt sẽ được đánh số nhà lại như thế nào? Mong Ban biên tập giải thích để tôi có thể nắm rõ hơn vấn đề. Xin cảm ơn!

Lương Minh Châu (chau***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc đánh số nhà đối với trường hợp một nhà mặt đường (hoặc nhà trong ngõ, trong ngách) được phân chia thành hai nhà do phát sinh thêm chủ sở hữu mới được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quy chế đánh số và gắn biển số nhà do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định 05/2006/QĐ-BXD như sau:

   Trường hợp một nhà mặt đường (hoặc nhà trong ngõ, trong ngách) được phân chia thành hai nhà do phát sinh thêm chủ sở hữu mới thì một nhà được mang tên số nhà cũ và một nhà được đánh số bằng tên ghép của số nhà cũ và một chữ cái in hoa tiếng Việt (A). Nếu được phân chia thành nhiều nhà mặt đường thì việc ghi chữ cái in hoa tiếng Việt theo thứ tự A, B, C,... và xác định chiều theo quy tắc quy định tại Điều 4 của Quy chế này; trường hợp nhà tại khu vực quy định tại Điều 15 Quy chế này thì chiều đánh số nhà theo hiện trạng.

   Trên đây là nội dung quy định về việc đánh số nhà đối với trường hợp một nhà mặt đường (hoặc nhà trong ngõ, trong ngách) được phân chia thành hai nhà do phát sinh thêm chủ sở hữu mới. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 05/2006/QĐ-BXD.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp số nhà
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn