Đất bỏ hoang nhiều năm có được chuyển nhượng không?

Ngày hỏi:15/05/2020

Tôi có mảnh ruộng bỏ hoang không canh tác nhiều năm. Nay tôi muốn chuyển nhượng cho người khác sử dụng. Vậy cho hỏi tôi có vi phạm về pháp luật đất đai không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 32 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định việc xử phạt hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định, cụ thể như sau:

   - Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;

   - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;

   - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

   Ngoài ra, buộc sử dụng đất theo như trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .

   Như vậy, bạn sẽ bị xử lý hành chính với hành vi không sử dụng đất như theo quy định trên, còn bạn có quyền chuyển nhượng QSDĐ khi đáp ứng đủ các tiều kiện tại Điều 188 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

   - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   - Đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn