Đất đã góp vào hợp tác xã có được lấy lại không?

Ngày hỏi:22/02/2010
Hỏi: Năm 1985, mẹ tôi khi vào hợp tác xã đã góp 250m2 vào hợp tác. Năm 1994, khi hợp tác xã giải thể và đất của hợp tác xã giao cho chính quyền chia ruộng khoán. Mẹ tôi không được chia một tấc đất nào và bà đã nhiều lần khiếu nại nhưng không được giải quyết. Vậy mẹ tôi có thể lấy lại 250m2 đất ruộng này không? H.C.T (Quốc Oai)

  Nội dung này được Luật sư Bạch Tuyết Hoa, Văn phòng LS Phúc Thọ, Hà Nội tư vấn như sau:

  • Khoản 2, điều 10 - Luật Đất đai và điều 1 - Nghị quyết số 23/2003/QH11 về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1-7-1991 do Quốc hội ban hành quy định: Nhà nước không xem xét lại chủ trương, chính sách và việc thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất đã ban hành trước ngày 1-7-1991. Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa liên quan đến nhà đất.

   Khoản 1, điều 4 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai đã cụ thể hóa các trường hợp Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đất mà Nhà nước đã giao cho người khác sử dụng theo các chính sách ruộng đất trước ngày 15-10-1993. Nhiều trường hợp được liệt kê, trong đó có:

   + Đất đã hiến tặng cho Nhà nước, cho hợp tác xã và tổ chức khác, cho hộ gia đình, cá nhân;

   + Đất đã góp vào hợp tác xã nông nghiệp theo quy định của Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao;

   + Đất thổ cư mà Nhà nước đã giao cho người khác để làm đất ở; đất ở và đất vườn đã giao lại cho hợp tác xã để đi khai hoang; ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho người khác hoặc điều chỉnh cho người khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất v..v.

   Căn cứ các quy định của pháp luật như đã nêu trên, thì nay Nhà nước không giải quyết việc gia đình bà đòi lại diện tích đất đã góp vào hợp tác xã và không giải quyết khiếu nại của bà việc đòi lại đất đó.


  Nguồn:

  Báo An ninh Thủ đô
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn