Đất được nhà nước cho thuê 50 năm có được chuyển nhượng lại không?

Ngày hỏi:25/07/2019

Xin chào ban biên tập, công ty tôi được nhà nước cho thuê đất kinh doanh sản xuất trong thời gian 50 năm. Tôi có thút thắc mắc là đối với trường hợp thuê đất như thế này thì có được chuyển nhượng lại không? Xin tư vấn giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 174 Luật đất đai 2013 thì:

   "2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

   a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;"

   Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Luật đất đai 2013 quy định:

   "1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

   a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

   b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

   c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

   d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

   đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế."

   Kết luận: bạn không trình bày rõ là công ty bạn thuê đất với hình thức nào? Tuy nhiên, nếu công ty bạn thuê đất với hình thức trả tiền thuê một lần thì công ty bạn được quyền chuyển nhượng lại mảnh đất đó. Trường hợp công ty bạn thuê đất theo hình thức trả tiền thuê hằng năm thì công ty bạn không được quyền chuyển nhượng lại mảnh đất đó.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn