Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất có được mang đi thế chấp không?

Ngày hỏi:12/11/2020

Luật sư cho em hỏi đơn vị được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, không rõ là mình có được mang đất này đi thế chấp không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất có được mang đi thế chấp không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 73 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

   Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

   Theo quy định nêu trên thì trường hợp tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất thì không có quyền thế chấp quyền sử dụng đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn