Đất giao cho cá nhân đều được sử dụng lâu dài đúng không?

Ngày hỏi:09/04/2021

Em muốn hỏi về thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm nhưng khi giao đất cho cá nhân thì đều là sử dụng lâu dài phải không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đất giao cho cá nhân đều được sử dụng lâu dài đúng không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ quy định tại Điều 125, Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định về thời hạn sử dụng đất như sau:

   Điều 125. Đất sử dụng ổn định lâu dài

   Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

   1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

   2. Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

   3. Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

   4. Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

   5. Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

   6. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

   7. Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

   8. Đất tín ngưỡng;

   9. Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

   10. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

   11. Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.

   Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

   1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

   .....

   => Căn cứ theo quy định nêu trên thì không phải mọi trường hợp giao đất cho cá nhân sử dụng đều là sử dụng lâu dài. Trường hợp giao đất cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật Đất đai sẽ là 50 năm.

   Căn cứ vào mục đích sử dụng đất mà xác định thời hạn sử dụng đất là bao lâu và chỉ trong những trường hợp được liệt kê tại Điều 125 Luật Đất đai mới sử dụng đất lâu dài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn