Đất làm nghĩa trang có thời hạn bao lâu?

Ngày hỏi:25/10/2019

Cho tôi hỏi công ty tôi muốn làm dự án nghĩa trang, vậy cho hỏi đất để làm nghĩa trang là đất sử dụng có thời hạn hay đất sử dụng lâu dài? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 125 Luật đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây:

   - Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng;

   - Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này;

   - Đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên;

   - Đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

   - Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật này; đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật này;

   - Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

   - Đất cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật này;

   - Đất tín ngưỡng;

   - Đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất xây dựng các công trình công cộng khác không có mục đích kinh doanh;

   - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

   - Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật này.

   => Theo thông tin bạn cung cấp là bạn sẽ làm dự án nghĩa trang, do đó căn cứ quy định trên thì đất làm nghĩa trang hoặc nghĩa địa là đất sử dụng ổn định lâu dài (không có thời hạn).

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT