Đất lấn chiếm có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Ngày hỏi:25/08/2015
Tôi có một thửa đất có nguồn gốc được coi là đất lấn chiếm từ năm 2010, vậy tôi phải làm thế nào để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mảnh đất đó? (Nguyễn Sáng, Hà Nội).

  Nội dung này được Luật gia Ngô Thị Phi - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Ngô Thị Phi - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích dẫn một số quy định của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP để chị tham khảo như sau:

   "1. Trường hợp sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng sau khi Nhà nước đã công bố, cắm mốc hành lang bảo vệ hoặc lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè sau khi Nhà nước đã công bố chỉ giới xây dựng hoặc lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, công trình công cộng khác thì Nhà nước thu hồi đất để trả lại cho công trình mà không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã lấn, chiếm.

   Trường hợp đã có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới xây dựng đường giao thông; không có mục đích sử dụng cho trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp và công trình công cộng khác thì người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật." (Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).   Như vậy, theo quy định nêu trên thì nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử đất do lấn, chiếm lòng đường, vỉa hè...thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Tuy nhiên, có quy định nếu đất thuộc các trường hợp vi phạm này nhưng nếu việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Do vậy, nếu đất hiện tại bạn đang sử dụng là đất lấn chiếm công thì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bạn phải được cấp có thẩm quyền xác nhận là đất sử dụng phù hợp với quy hoạch tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận. Trường hợp này nếu bạn đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng quyền sử dụng đất trước khi xin giấy phép xây dựng.

   Tuy nhiên, trong trường hợp thửa đất của bạn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn có thể xin giấy phép xây dựng.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Tải về
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn