Đất nông nghiệp có được tặng, cho không?

Ngày hỏi:25/08/2016

Xin thư viện pháp luật giải đáp thắc mắc sau: theo quy dịnh của luật đất đai hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho QSD đất nông nghiệp, đất trồng lúa. Vậy thì những trường hợp bố mẹ muốn tặng cho con hoặc thừa kế thì có biện pháp khác hay không? Tôi thấy quy định này rất bất cập vì trên thực tế rất nhiều người là cán bộ công chức nhưng họ vẫn làm ruộng, cần ruộng để sản xuất mà không mua được cũng không nhận tặng cho hay nhận thừa kế được.

  Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

  • Quy định tại Khoản 3 Điều 191 Luật đất đai 2013 chỉ áp dụng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, tặng cho đối với đất trồng lúa, còn đối với những loại đất nông nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được nhận chuyển nhượng, tặng cho.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn