Đất nông nghiệp có phải gia hạn để sử dụng?

Ngày hỏi:17/08/2019

Đất trồng lúa khi hết thời hạn sử dụng thì có phải gia hạn thêm 50 năm nữa không? Thủ tục thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ: Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP

   Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định:

   Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

   Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

   Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy, trường hợp này cần xác định nguồn gốc đất đang sử dụng, nếu thuộc trường hợp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất thì không phải làm thủ tục gia hạn sử dụng đất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn