Đất nông nghiệp đã hết thời hạn gia hạn có được tiếp tục sử dụng?

Ngày hỏi:07/06/2021

Nhà em có thửa đất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng từ năm 2013. Vậy trường hợp này gia đình em có được tiếp tục sử dụng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đất nông nghiệp đã hết thời hạn gia hạn có được tiếp tục sử dụng?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013, có quy định:

   Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

   Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có quy định:

   Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy, nếu gia đình bạn có thửa đất nông nghiệp đã hết hạn sử dụng từ năm 2013 mà chưa làm thủ tục gia hạn vẫn được tiếp tục sử dụng mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất (gia hạn) nếu có đủ điều kiện sau:

   - Là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

   - Đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, chuyển đổi).

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bán đất nông nghiệp
  Mua đất nông nghiệp
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn