Đất thuộc hành lang bảo vệ sông, suối có được đền bù không?

Ngày hỏi:25/10/2013

Kính gửi Luật sư. Tôi có một thắc mắc muốn được tư vấn. Đó là việc khi thu hồi đất mà phần đất thuộc hành lang bảo vệ sông suối có được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước hay không. Cụ thể tình hình tại địa phương của tôi như sau: từ khi có quy định về hành lang bảo vệ sông suối, cơ quan địa chính khi cấp sổ đỏ cho người dân có trừ phần diện tích này trong sổ. Vấn đề là những hộ dân còn giữ sổ cũ thì không có trừ phần đất này, chỉ những hộ xin đổi sổ hoặc chuyển nhượng thì mới trừ phần đất này ra. Diện tích trừ khá lớn. Sau khi nghiên cứu các văn bản của trung ương thì không thấy có quy định về việc bồi thường đất thuộc trường hợp này. Do vậy, rất mong Luật sư có thể tư vấn về nội dung này giúp.

  • - Nếu thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi Nhà nước thu hồi để làm hành lang bảo vệ sông, suối người sử dụng đất sẽ được bồi thường về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

   - Với thửa đất chưa có GCN QSD đất vào thời điểm triển khai dự án mà thửa đất đó sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp trước thời điểm quy hoạch được phê duyệt thì phần diện tích đất đó vẫn được nhà nước bồi thường theo quy định pháp luật (như đất đã có giấy chứng nhận);

   - Trường hợp thửa đất sử dụng ổn định, liên tục, không có tranh chấp trước thời điểm quy hoạch, khi cấp giấy chứng nhận mới có quy hoạch thì phần quy hoạch hành lang không được cấp GCN QSD đất (hoặc cấp nhưng ghi trú quy hoạch). Đến khi thu hồi phần diện tích đất đó, người sử dụng đất vẫn được bồi thường. Việc cấp lại GCN QSD đất phải thể hiện nguyên trạng so với GCN QSD đất cũ.

   - Nếu diện tích đất đó được sử dụng sau thời điểm có quy hoạch, không phù hợp với quy hoạch thì mới không được cấp GCN và không được bồi thường về QSD đất khi thu hồi.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn