Đất thuộc quy hoạch có được bán không?

Ngày hỏi:02/04/2019

Tôi có mảnh đất trên thị xã đã có quy hoạch sử dụng đất. Nhưng tôi liên hệ với Ủy ban thị xã thì được biết mới chỉ có quy hoạch chứ bên thị xã chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với diện tích đất trên. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này tôi có được bán mảnh đất này không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Đất đai 2013 thì người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất.

   Mặt khác, Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật

   Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

   Như vậy: Căn cứ các quy định trên đây thì trường hợp diện tích đất thuộc quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

   Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và các quy định pháp luật khác hướng dẫn liên quan.

   Do đó: Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thì bạn có một diện tích đất thuộc Thị xã đã có quy hoạch sử dụng đất được coong bố nhưng Thị xã chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm đối với diện tích đất thuộc quy hoạch. Nên bạn có quyền sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

   Trong đó, bao gồm quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên cho người khác. Việc chuyển nhượng không được trái với quy định của pháp luật thì phải đáp ứng một số điều kiện sau đây:

   (1) Đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

   (2) Đất không có tranh chấp;

   (3) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   (4) Trong thời hạn sử dụng đất.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn