Đất trồng lúa không canh tác hơn 06 tháng có bị thu hồi?

Ngày hỏi:05/01/2022

Có bị thu hồi đất trồng lúa khi không canh tác hơn 06 tháng? Tôi tên Trọng năm nay 24 tháng. Tôi có 10 ha đất trồng lúa, nhưng vì dịch bệnh nên đã ngưng canh tác nửa năm. Tôi muốn hỏi là đất của tôi có bị thu hồi không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có bị thu hồi đất trồng lúa khi không canh tác hơn 06 tháng?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định về nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

   + Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

   ...

   Bên cạnh đó tại Điểm h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

   + Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

   ...

   Theo đó Khoản 2 Điều này cũng quy định việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

   Như vậy, theo quy định hiện hành đối chiếu với trường hợp mà bạn đề cập thì đất trồng lúa của nhà bạn thuộc trường hợp đất trồng cây hằng năm nếu không được sử dụng trong thời hạn 06 tháng thì chưa đủ căn cứ để bị lấy lại đất. Việc thu hồi đất sẽ căn cứ vào văn bản hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Các trường hợp thu hồi đất đai khác do vi phạm quy định về đất đai

   Bên cạnh đó, cũng tại Khoản 1 Điều 64 Luật này cũng quy định về các trường hợp thu hồi đất đai khác do vi phạm quy định về đất đai như sau:

   - Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

   - Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

   - Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

   - Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

   - Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

   - Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

   - Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

   - Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

   + Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

   + Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn