Đất xây dựng nghĩa trang phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch

Ngày hỏi:06/12/2013
Theo phản ánh của ông Đậu Quang Hùng (tỉnh Hà Tĩnh), gia đình ông Hùng được xã (xã A) cấp đất năm 1984. Đến năm 1999 Nhà nước có chính sách dùng vốn ODA trồng rừng, nhưng gia đình ông không được trồng rừng vì phần đất của gia đình được cho là nằm trên địa phận xã khác (xã B). Đến năm 2003 gia đình ông Hùng mở rộng vườn trồng cây ăn quả, nhưng năm 2007 do xã B thiếu đất làm nghĩa địa nên đã cắt một phần vườn của gia đình ông Hùng làm nghĩa địa mà nghĩa địa lại nằm trên nguồn nước của nhà ông Hùng, cách nhà ông Hùng khoảng 150m. Theo ông Hùng được biết, nghĩa địa phải cách nhà dân 1.500 m. Ông Hùng muốn được biết, việc xã B lấy đất như trên có đúng không?

  Nội dung này được Bộ Tài nguyên và Môi trường tư vấn như sau:

  • Việc lấy đất làm nghĩa địa phải được thực hiện thông qua quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp huyện). Về việc thu hồi đất của gia đình ông, đề nghị ông nghiên cứu nội dung các quy định nêu trên, trong trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật mà gây ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình ông thì ông có quyền khiếu nại để được xem xét giải quyết.

   Việc bố trí khu đất để xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa mới phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn được các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

   Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường khi xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa được quy định tại Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn