Đấu giá quyền sử dụng đất có được xem là hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai không?

Ngày hỏi:12/04/2021

Xin hỏi: Đấu giá quyền sử dụng đất có được xem là hoạt động dịch vụ về lĩnh vực đất đai không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:

   - Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;

   - Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

   - Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

   - Tư vấn xác định giá đất;

   - Đấu giá quyền sử dụng đất;

   - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

   - Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai;

   - Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo nhu cầu về thời gian và địa điểm của người yêu cầu cung cấp dịch vụ;

   - Các dịch vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ.

   Như vậy, theo quy định trên đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất vẫn được xem là một trong những hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn